Take a fresh look at your lifestyle.

NAF: wi ragare saatagidku’en wari haa Lesdi Naajeeriya

0 39

Hukuuma hakkilanta shaanu Sooja’en piirooje Asama, (NAF) besdi sattinki terde mabbe ngam hurga gannudi kuude saata gidku’en nder Lesdi Naajeeriya.

Hooreejo Sooja’en ben, (CAS), Air Marshal Oladayo Amao kanyum on suuditi bana ka’a wakkati O yaarano ngi ka golle omtuki nokkuure janngirde nde  rento haa, Ipetu-Ijesa, nder Jihawol Osun Fombina waladu Hirna Lesdi Naajeeriya.

CAS on besdika bee wiiki tippungle do NAF besdi tiinaare sanne haro kuude mabbe ngam weltinki ngurndam ummaatoore no haandi.

Kadima O wi be Are kuutiniteedum jamanu waddaadum kesum do be nanngan hallube masin.

Nder man O wi woodi Are konu bana Piirooje JF-17 Thunder aircraft, A-29 Super Tucano aircraft enanta luttude  ko innaaka.

O lamsi ka bee wiiki fakat ragare Saata gidku’en ‘e kuude mabbe waddi ragare haa Lesdi Naajeeriya.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.