Take a fresh look at your lifestyle.

Naftirki diidaadi laamu Dimocradiyya woodi bote sanne.

0 38

Ardiido Lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari wi naftirki Jam’iyaaji duuddi nder Lesdi fu buri nafu haa dogginirki laamu ngomati Lesdi fuu.

Ardiido on suuditi haalakan haa hodorde ngomnati nyennde Alarba haa Abuja wakkati O yiidi’e wakiili’en be tefre joonde jam be  Universal Peace Federation.

Ardiido on naftiri basiiraaji di O anndi noo iga Wakkati sooja enanta Laamu Siyaasa bee wiiki annda ko wadi haa jotta Lesde Africa godde wala naftira jam’iyaaji feere feere haa dogginirgal laamu   Dimocradiyya mabbe.

Buhari besdika bee wiiki wakkati giidal Lesde Africa ko tammi wadeeki tippunle dooko O jippa do O wadan fodde bawde maako ngam yiiki be besdi narral ‘e walliinde hakkunde Lesde Africa.

Ko nden O tinndini Lesde godde banta Sahel yidi walliinde sanne non on wadi be habdan ngam be walle hidi ko waddasnta be jahargal yeeso haa bakkeeje dwen.

Wariibe ben bana Dr Katherine Rigney, enanta Dr Thomas Walsh, wi bedo tuumani giidal ngal tammi wadduki jahargal yeeso sanne hakkunde Lesde Africa.

 SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.