Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Lesdi Africa Fombinaari boymaajo Jacob Zuma wulli Cyril Ramaphosa.

0 345

Haalakan wurti on haa hunnduko be ardiido on nyennde Alamiisa  amma anndi nay dow kiita kayeeha gootel.

“be tuumiri no  Cyril Ramaphosa bee tuumayeeje kuude kallude ko yabbi diidaadi  NPA Act.”

“ndenno woodi ko hiitordu hiitino mod um roondi teddeenga tigguki mo hjee Duubi ko hewtani  15 haa tiggorde,” .

Wanginiibe haalakan wi “ H.. President JG Zuma kanyum on naatini kiitakan haa Hiitordu mawndu ndu galluure  Johannesburg nden bo  19 January 2023 tuumeteedo on wanngan haa yeeso hiitordu ndun.”

Zuma tammi waduki giidal jee ANC ngam O wakiiliijo Nasrec nder Asaweere nde.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.