Take a fresh look at your lifestyle.

Ministaajo boymaajo mo Lesdi Africa fombinaari yidi korowal ardanki ANC.

0 169

Ministaajo mo hakkilanta shaanu njamu mo Lesdi Africa FombinaariZweli Mkhize, kanyum on dari darnde haro walluki Ardiido Cyril Ramaphosa ha ANC.

Jam’iyawa nggan do mari sembe sanne iga Duubi 30 caaliidi nden do taskana waduki giidal nder Asaweerwe garoojum ngam tasakaramji cubi 2024 haagiifakan

O wi “mi subama ngam mi laato ardiido naangam koodume ngam min wadda ardungal goongaaku enanta ko waddata jahargal yeeso nder Lesdi amin nden mi do mari anniya hawtuki koppi jam’iya wangan (ANC)“, 

Goddo on mardo duubi 66 nden laatudo ministaajo kanjum on hokki mo jarful daruki dow haalakan.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.