Take a fresh look at your lifestyle.

Sooja’en Asama wadi giidal ngam jahargal yeeso golle mabbe.

0 109

Hooreejo Sooja’en Asama(CAS) Air Marshal Oladayo Amao tefri Sooja’en ben  (NAF) be dara darnde mabbe wakkati cubi 2023 garooji to jam.

Hooreejo on suuditi haalakan wakkati moobre mabbe  (AWOs) (RSMs) enanta luttube gebe sooja’en ben haa hodorde mabbe nde Abuja Laamorde Lesdi Naajeeriya.

Haafahin O tefribe be hokkindira ko’e mabbe manngu nden be dowtana kuugal ngal wakkati be dogginta golle mabbe.

O wi fakat O fami dow soja’en Asama wami wamarde ngare ndaaren haa meeduki turtube mallabo habduki bee saata gidku’en enanta baawal baawo ngomnati kawtal Lesdi Naajeeriya.

Kadima O tefri be be tokka anndinki Ardiibe mabbe ko be ngontiri ngam jahargal yeeso hebe.

Dow ko laarani cubi garooji bo hooreejo on wi be latto dowtonoobe ko diidaadi sappi.

Giidal ngal hawti sooja’en bana 9 AWOs enanta  120 RSMs tawaabe haaton ngam anndinki CAS ko gollirde mabbe wontiri.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.