Take a fresh look at your lifestyle.

Ngomnaajo Jihawol Nasaraawa taskani walluki taskani talaka’en hedi shaanu njamu.

0 117

Ngomnaajo Jihawol Nasaraawa, Abdullahi Sule omti taskaram hokkuki Lekki mere haa Galluure Kuru enanta Nasaraawa nofoti haa jihakan.

Taskaramka taskanaama on hakkunde soobiraabe ‘e baawal baawo ngomnaajo Abdullahi Sule haa hodorde Lamdo Nasarawa enanta Estu Karu.

Nder jawaabu ngomnaajo on haa nokkuure nden O mani tiinaaje subiraabe maako musamman Dr. Faisal Suaibu, wanginiido taskaramka ngam walluki ummaatoore ngam hurganabe gannudi batte nyawuuji goddi.

Kadima O epti alkawal besdaari nyibuki nyawndorde pamari ha galluure Karu LGA ngam yiiki no be besdiri duuduki haa bakkeeje den.

Kadima hooreejo mo hakkilanta shaanu nyawndorde den, Dr. Faisal Shiaibu, wi taskaramka wallam ummaatoore nder galluuje enanta Labbaaje Jihakan no foti.

Dr. Faisal Shiaibu besdika bee wiiki ngomnatim Jihakan les ardungal ngomnaajo  Abdullahi Sule wadi dudka sanne ko wallata ummaatoore musammamman hedi shaanu njamu.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.