Take a fresh look at your lifestyle.

Jabrude kanndude hoosaama dow irtoobe barkaaji Lesdi ha Lesdi Naajeeriya.

0 82

Ministaajo mo hakkilanta shaanu barkaaji Lesdi ‘e jahargal yeeso haa Lesdi Naajeeriya, Mr Olamilekan Adegbite wi nyukkirde haa irtoobe barkaaji Lesdi Wala dungayeere.

Adegbite, on suuditika haa yeeso kubaru’en haa Abuja Laamorde Lesdi Naajeeriya ko nden O wi be hawti koppi bee rentoobe ngam yiiki Laabka wanngi dow haalakan.

O bedika bee wiiki kawtal koppi warti doole musamman bee be hakkilanta shaanu naatol ‘e wortoobe Lesdi bana be (NIS).

Be hoosi jaabrude kanndude bawti ngomnati nanngi be yaasi Lesdi marbe juude nder irtuki barjkaaji Lesdi Wala dungayeere nder Lesdi Naajeeriya.

Adegbite wi wakkati COVID-19 2021,be nanngi be yaasi Lesdi Ko hewtani 17 haa Jihawol Osun fombinaari Lesdi Naajeeriya.

Dow haala Jihawol Zamfara bo ministaajo on wi kuude rento do huuwe haa bakkeeje den no bernde yidi.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.