Take a fresh look at your lifestyle.

Delta: taskani fijoobe ko hewtani 14,000 yahoobe jihakan.

0 113

Fijoobe pijirle feerefeer ko hewtanta 14, 000 tammi moobuki haa Jihawol Delta  musamman ngan fijuki fijirde hitaande jee 2022 ko taskani fuddeeki Lewru  November 28th yaaki  10th Lewru  December, 2022.

Fijoobe ben iwan iga Jihaaji feerefeere nder Lesdi Naajeeriya ndenn be fuddan yaaki Jihakan iga nyennde ASltine 21.

Fijirde bana ni’ui tindinaama besdan kawtal koppi sanne nden waddan jahargal yeeso haa Lesdi Naajeeriya.

Fijirde Aranndeerer ni fuddete nyennde Alarba Bimbiire haa giifakan.

Be taskani fijirde nden sanne haa bakkeejeden nder taskaramji din wood nyibaali  enanta nokkuuje jippinki hobbe hawtaade bee tigguki comitiiji kastaabe ngam jahargal yeeso fijirle den haa giifakan.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.