Take a fresh look at your lifestyle.

Ngomnati jiha Kaduna taskani feesinki nyaamannde

0 119

Ngomnati Jihawol Kaduna taskani sembidinki shaanu ndemri haa giifakan bee  (NEPAD) ngam usta talakaaku enanta haytinki nyaamannde nder Lesdi Naajeeriya.

Haalakan wurti on haa hunnduko Directaajo mo hakkilanta shaanu sukaabe haa Les hukuuma hakkilanta shaanu jahargal yeeso sinnu Adama, Hajiya Maryam Muazu, kanyum on suuditi ka haa Jihawol Kaduna.

Directoojo on wi be wadan kawtal koppi kesum ngam haala ndemri nden niiman do wadete bee hokkuki sukaabe elto ko haandi ngam be darana kosde mabbe hedi shaanu ndemri ko waddata jahargal yeeso haro ustuki talakaaku ,ekitaaki sana’aaji,feesinki golle,enanta buutinol nyaamannde nder Lesdi Naajeeriya.

Hooreejo taskaramka, ActionAid Nigeria, Anicetus Atakpu wi taskaramka woodi bote sanne ngam wallan sukaabe  nden ustan kuude saatagidkuuku nder Naajeeriya.

Non Kadima, Mr. Cornelius Shija taskanteebe taskaramka  win der joodiibe ngam taskaramka reeta mabbe fud um anndube no taskaraji banana;I wadirte (CSOs), (MDA’s)

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.