Take a fresh look at your lifestyle.

CBN: majaliisaabe taskani ustuki sembe ngomnaajo CBN.

0 200

Diidaango musamman ko taskana ngam ustaaki sembe ngomnaajo bankiiru ndu CBN do dow datal

Diidaangol taskani hokkuki mukaamu mo tammi laataaki hooreejo mallabo Chaimanjo jaaburuwa hakkilanta shaanu kuude CBN musamman hedi fannu njobdi Albaasi enanta luttude Ceede nastooje Jiiba golloobe.

Nder jawaabu ko heba haa majaliisaabe ben besdika bee wiiki jaaburuwa ngan woodi bawde hedi shaanu Ceede hiiso nder Hitaande fu.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.