Take a fresh look at your lifestyle.

Wakiili’en majaliisaabe wi jahargal yeeso hebaama hedi shaanu Rento.

0 53

Wakiili’en majaliisaabe ndotti’en wi shaanu rento besdi sembineeki haa nder Lesdi Naajeeriya bawti giidal ko wada hakkunde mabbe bee nananta Ardiibe shaanu Rento.

Wakiiliijo on, Orji Uzor Kalu wi wakili’en ben warti kuude nyennde Salaasa nden be meti duudka dow ko laarani  shaahu rento ko hollin o see be itta Ardiido Muhammadu Buhari.

Amma wakiili’en ben wadi giidal wi wala haala ittuki ardiido Buhari dow korowal maako be hurgi gannudi din.

O wi “wala ngodka ko lutti haala ittuki Ardiido Buhari ngam shaanu rento hoosaama jabrude kanndude nden nasaraaku hebaama.”

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.