Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

NHIS: wayli gawargal taskaramji mabbe ngam Naajeeriyaabe nana beldum.

0 1,263

Hooreejo mo hakkilanta shaanu taskaram njamu ka NHIA, Prof. Mohammed Sambo, wi firlitaaki taskaram ka enanta diidaadi NHIA Act 2022, tabitini ka doole dow biddo Lesdi Naajeeriya fu.

Hooreejo on suuditi haalakan wakkati be wadano giidal be ardiibe taskaramka  NHIA haa Gasol Lagos,

Sambo meti duka dow ko laarani gannudi ko taskaramka wontiri enanta ko diidaadi Act 2022 hawtaade bee ko ardiido Buhari wi wakkat O wada juude dow haala firlaataaki taskaramka nder Lewru May 19, 2022,  NHIS Act 2004.

O wi wayluki taskaramka iga NHIS yaaki NHIA wallan Naajeeriyaabe ko hewtanta milionji 83 nden senbidinan taskaramka.

Ballo hooreejo mo hakkilanta taskaramka haa galluure  Yaba nder Jihawol Lagos, Mrs Catherine Tanzamado, wi firlitaaki gawargal taskaramka  NHIA Act 2022 ngam wallan Naajeeriyaabe sanne hedi laabi no hebirta nyaw ndiigu bee koydum.

 SADIQ ALFA 

Leave A Reply

Your email address will not be published.