Take a fresh look at your lifestyle.

Ngomnaajo Jihawol Sokoto sendi ngooba jamanu ko hewtani tonji 100.

0 412

Ngomnati Jihawol Sokoto fuddi coggu’e senduki ngooba jamanu ko hewtani tonji 100 musamman ngam wallita Remoobe haa Jihakan be hikka 2022.

Ngomnaajo Jihakan, Alhaji Aminu Tambuwal, on suuditi haalakan bee wiiki be hokki ngooba  mallabo taaki dow Ceede ko hewtani  N13,000 naa bananta no be sorrata haa Luumo dow N29,000,

Kadima, O barri fila filta’en taa naftora bosesel ngel be hada yidannde ngamnati  ngam talakan botira bee maaka.

Tambuwal wi faami fakat gebe 80 nder 100 fuummaatoore Jiha Sokoto dum remoobe ngam non on be taskani taskaram ka ngam wallabe.

Ngomnaajo on besdi bee wiiki nder Ardungal maako O taskani Ceede mall abo O sigi Ceede ko hewtani N4 billionji nairaaje cede Lesdi Naajeeriya haa Bankiiru mawndu ndu CBN ngam walluki remoobe ndemri tumaatur enanta maroori haa jihakan.

Tambuwal wi ardungal maako taskani umtaaki nokkuurje  de tammi waduki maaroori enanta ngooba jamanu bana haa fattude  Kware enanta  Kalambaina.

Kadima, Aminu Tambowal tefri ummaatoore Jihakan hoora hakkiilo mabbe sanne haa ndemri ngam ngomnati taski walluki be ngam jahargal yeeso ndenmri haa Jihakan.

Haa ragare komishinaajo mo hakkilanta shaanu ndemri Jihakan, Professor Aminu Abubakar Illela, lamsika bee wiiki jabrude kanndude hoosaama ngam hakkilanki sendeegu ngooba mallabo Taaki man ngam yotta juude remoobe Jihakan no haandi.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.