Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Pantami: hebi haatimmeere manoore ha kuude Daldal maatootiral.

0 36

Ministaajo mo hakkilanta shaanu maatootiral enanta no fintinta kilantaaji riskuuji hedi daldal maatootiral, Professor Isa Pantami hokkaama haatimmeere manoore CIISec.

Haatimmeere manoore nden hebaama on bawti nde O haarino yami.

Bee non on hakki Professor Pantami  bosesel laataaki gooto nden Aranndeejo mo fuddi hebuki hatimmeere manoore nden nder himbe ko hewtani 89. haa Lesde Africa

Haatimmeer nden do hokke on tan mo mari daraja enanta anndudo yebre annde kiimiyaaku enanta ko laarani daldal maatootiral ‘e mo waddanta yebre nden jahargal yeeso.

CIISec (nokkuure on nde janngirde dum hakkilanta  ko laarani rento enanta maatootiral daldal maatootiral ko omta haa Lesdi ingila iga 2018.

Nokkuure janngirde nden omtaama on ngam eltuki be hakkilanta shaanu fannuuji rento enanta dal dal maatootiral.

 “Professor Pantami, goddo on mardo tidal ,anndal,himmidinaare,mardo basiira, giddo kuugal ko nanndi annde kiimiyaaku binndudo deftere dow ko laarani haala rento daldal maatootiral.

SADIQ ALFA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.