Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Ardiido Buhari wadani Oyedele barka bee nasaraaku O hebi.

0 99

Ardiido Lesdi Naajeeriya  Muhammadu Buhari wadani darectaajo mawdoojo mo hakkilanta shaanu kubbirle yiite lamtarkiye nga  Niger Delta Power Holding Company (NDPHC), Engineer Ifeoluwa Olusola Oyedele, bee hebuki nasaraaku haatimmeere manoore dow ko laarani “Voice Achievers African Man of the Year.”

Nder jawaabu Ardiido on mo hakkilanta shaanu sankitol  kubaruuji maako, Femi Adesina wi: “ Buhari mani tiinaaje Oyedele sanne bee wadduki jahargal yeeso haa Lesdi Naajeeriya hedi shaanu kubbirle yiite lamtarkiye ko hawti bee wallinde bamtuki daraja jam’iyawa APC.

 “Kadima Buhari mani kawtal be hakkilanta taskaramka be subtuki  Oyedele laata gooto nder wadoobe foondo ngon ko wada haa Lesdi Gambia, dow ko huusitani ko wallata Lesde Africa.’’

 Haaragare Ardiido  Buhari yejjitay tana maako Ardiido Lesdi Gambia Adama Barrow bee tiinaaje mabbe dow taskaramka.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.