Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

Cubi majaliisaabe wadaama haa Lesdi Senegal.

0 42

Ardiido Lesdi Senegal Macky Sall relli burdube duudugo nder majaliisaabe kanyumma dadiri dager haa Cubi gadaad haa bakkeeje den.

Be O wonndi majaliisaabe maako hebi koromje ko hewtani 82 nde nawliraabe bo hebi koromje 80 fu koromje den hewti 165 nder cubidin gadaadi nyennde Alat yawtunde.

Doo on laati arannde ko majaliisaabe  jam’iya laamata haa Lesdi  ndin hebay kuriyaaji duddum iga 1960.

Jam’yaaji nawli raaji fuddi hebaago sembe iga cubi gadaadi nder Lewru Jenuary,wakkati be hebi nasaraaku nyaamuki galluuje kewdum hawtaade bee laamorde Lesdi ndin  Dakar, Ziguinchor haa Fumbinaari enanta Waylaari Lesdi ndin.

Kadima jam’yaaji pamari hebi nyaamuki  koromje 3 nder koromje den.

Laabdum Wattam Cubi din anndinte haa hiitordu mawndu ndu Lesdi ndi tippu ngle toni wala gannudi goddi.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.