Take a fresh look at your lifestyle.

Debbo fijoowo fijirde doggudu kastaado hebi nasaraaku.

0 90

Fijoowo fijirde doggudu bii Lesdi Naajeeriya  Tima Godbless hebi nasaraaku nyaamuki fijirde nden haa tsmmi fijuki kombi ragare fijirde nde  U-20 dum Lesde Duuniyaaru fu habdanta ko fijete haa galluure  Cali nder Lesdi Colombia.

Godbless doggi doggudu ko hewtani miitaaji 100m dum Rewbe tan watta foondo ngon.

Debboojo on dadi dudbe be Lesde feerefeere nder Lesde Africa enanta luttude Lesde Duuniyaaru.

Tippungle do be tammi fijiki fijirde kombi ragare nyennde Alarba,

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.