Take a fresh look at your lifestyle.

Sooja’en halki Himbe 2 haa keeri Lesdi Congo.

0 125

Sooja’en walliinde be UN haa Lesdi Congo fidi bindigaaji haa fakirde dum haa keeri ko wadi sanadu halkuki himbe ko hewtani 2 nden daldi 15 bo naw nande caatude.

Sooja’en Lesdi Conngo enanta be UN on suuditi haalakan bawti kippe den wadaama nyennde Asawe haa galluure Balin.

Seketeriijo mawdoojo mo Majaliisa moobgal Lesde Duuniyaaru UN Antonio Guterres wiido sooyuki enawniibe ben sakli mo sanne wakkati O hebi kubaru nden hokki umroore be hebta noka waari.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.