Take a fresh look at your lifestyle.

Taskaram elto durngol fuddaama haa Jihawol Gombe.

0 112

Hukuuma hakkilanta kilantaaji riskuuji Lesde Africa Hirnaangeeje (ECOWAS) fuddi eltuki himbe ko hewtani 35 dow ko laarani durngol na’I haa nder Jihawol  Gombe wayla walaadu Fuuna Lesdi Naajeeriya.

 Elto ngon  fuddaama on iga nyennde Alarba ngam sembidinki shaanu durngol ‘e Luumooku haa Lesde Africa (ECOWAS-PACBAO 11)

Taskaramka omtaama on bee baawal baawo kampaniwa jahargal yeeso nga Swiss bee ECOWAS enanta ngomnati Jihawol Gombe.

Hooreejo kawtal ngal ECOWAS-PACBAO, Dr Adetunji Jolaosho, anndini wiiki be omti taskaramka ngam hoytina durngol hedi durngol zamanu bee sembidinki Luumooku ko laarani Dabbaaji nder Lesdi Naajeeriya, ko feesinta golle yaaki sukaabe, debbo’e Gorko.

Kadima Jolaosho besdi ka bee wiiki niiman wadete be tokkuki laabi kanndudi bee jannginol no wadirte nyammndu, no sarrifitta kusel mallabo tewu ‘e ko nanndi’e non.

Nder jawaabu commisinaajo mo hakkilanta shaanu ndemri enanta dabbaaji, haa Jihakan, Animal, Muhammad Gettaado, wiido besduki anndal dow ko laarani dabbaaji dum hunnde on ko wallata sanne hedi jahargal yeeso Lesdi fuu.

Non darectaajo mo shaanu ardungal enanta Ceede haa hukuumawa ngan, Suleiman Musa, wi fakat sembidinki durngol waddan jahargal yeeso sanne musamman hedi feesinol golle yaaki sukaabe hawtaade bee wanginki laabi kebe.

Gettaado tefri yaalirbe haa nokkuure nden  naftora bosesel mobbre nden naftora anndal be hebi ngam nafa Jiha Gombe Lesdi Naajeeriya.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.