Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Buhari tefri Ardiibe Lesde yaasi Ustaari naawuki nyaamannde.

0 186

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari tefri Ardiibe Lrsde Duuniyaaru wada fodde bawde muudum haro yiigo hurgi gannudi sadeende nyaamannde nder Duuniyaaru.

Buhari suuditi haalakan nyennde Alarba haa Galluure Madrid Lesdi Spain wakkati giidal maako bee Ardiido King Felipe VI nde O yaarani mo ngilla.

Ardiibe ben 2 meti dudka ko waddata koydum nyaamannde nder Lesde Duuniyaaru.

Ardiido  King wi Naajeeriya lesdi on cemmbinndi mardum daraja kanjum wadi tefi kawtal koppi bee Lesde mardum sembe ngam jahargal yeeso maari.

Ardiido Buhari usi Ardungal Lesdi Spain bee no be jabbiri mo enanta no be metiri dudka kowaddata jahargal yeeso nden be famfamtootiri sanne.

 Kadima Buhari win der giidal maako be  Pedro Sanchez, kabbidal narral boosungu hebaama hakkunde Lesde den 2.

Haa ragare Ardiibe ben 2 nani beldum giidal mabbe enanta ardungal mabbe haa lesde mabbe bee kabbidal narral hakkunde mabbe.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.