Take a fresh look at your lifestyle.

Ardiido Buhari yotti Lesdi Spain.

0 223

Ardiido Lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari wadi jahaangal yaaki Lesdi Spain ka ngilla muasamman,

Ardiido On jippi Galluure Madrid, laamorde Lesdi Spain njamndi 10pm Jemma muamman ngam ngilla nyalde 3.

Ummaatoore Naajeeriya gollobe haa Ciimaaru Lesdi Spain.

Ardiido Buhari wi ngillaama ko O metan dudka bee Ardiido Sanchez enanta King Felipe dow ko laarani gannudi ko Lesde den wontiri ‘e ko waddata jahargal yeeso.

SADIQ ALFA

Leave A Reply

Your email address will not be published.