Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

UN:barri Israil acca yaaruki kippe dow Syria.

0 389

Ministaajo shaanu yaasi Lesdiiku Lesdi Syria, Faisal Mekdad, tefri majaliisa moobgal Lesde Duuniyaaru UN fitnaaji kippe di Lesdi Israil yaaranta Lesdi Syria.

Seketeriijo mawdoojo mo UN Antonio Guterres Mekdad wi, “kippe dabare de Israil wadata do haandi jabrude kanndude hoose bee jawdum iga  UN ngam fadda mallabo renta ko kabbidal narral 1974 sasppi hakkunde be majaliisa moobgal Lesde Duuniyaaru.”

Mekdad wi neebi Lesdi Syria barri dow ko laarani kippe ko Lesdi Israila yaaranta be ko yabbi kabbidal narral jaande jamm hakkunde mabbe ko UN wada.

Hukuuma hakkilnta shaanu hake innu Adama Lesdi Syria, wi kippe de Israil yaari tippungel do tuufi nokkuure shaanu mbiditi annde kiimiyaaku haa Lardiwol Hama.

Lesdi Israeli wi rentobe mallabo sooja’en Iran do naftora nokkuure nden ngam sarrifa pidirle misayelji enanta guddum are konu.

Sadiq Alfa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.