Take a fresh look at your lifestyle.

WHO: wayluki yanayu sella do halka ummaatoore

0 228

Taskaram hakkilanta shaanu nyawuuji nder Lesde Duuniyaaru barri dow ko laarani Nyawuuji di raabi ndirta tammi duuduki haa Lesde Africa ngam yiiki no yanayu sella waylititte.

Nyaw bowdi mallabo chufi durdi halkuki ummaatoore Lesde Africa nder Lesde Duuniyaarufu.

“nder duubiiji jawtudi burna nyawji ko halkata ummaattore ni woni nyaw haa nder ndiyam mallabo haa henndu hebete mallabo ko wurtata iga dabbaaji yaaki innu Adama.,” Dr Matshidiso Moeti, WHO hooreejo bakkeeje Lesde Africa on wii ka.

 Dr, wi nyawuuji di raabataake tammi burki nyawuuji di raaboyta halkuki ummaatoore dooko hitaande 2030.

WHO himbe ko hewtanta  90% nder 100  nder Duuniyaaru hoosa nyawuuji goddi henndu pofde mabbe ko yaata yotta halkuki be.

Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.