Take a fresh look at your lifestyle.

NYSC: taskani sembidinki gollirde mabbe

0 111

Hukuuma hakkilanta shaanu jaggantoobe Lesdi be  (NYSC ) wi besdi sukle mabbe sanne haro yiiki sukaabe jaggantoobe lesdi hebi nokkuuje no haandi ngam huuwuki kuude den, nder taskaramji mabbe woodi nokkuuje annde kiimiyaaku  ICT ngam yaaduki bee jamanu.

 Hooreejo hukuumawa ngan NYSC , Major General Shuaibu Ibrahim suuditi haalakan haa lamar eltuki golloobe hukuumawa ngan ko wada haa Abuja Laamorde Lesdi Naajeeriya.

O wi “wallan sanne toni dum elti golloobe hukuumawa ngan hedi laabi kanndudi  NYSC.”

General Ibrahim wi elto ngon huusitani ko laarani no jamanu maabo ko yaadata bee ko Lesde Duuniyaaru wontiri heba jahaargal yeeso hebe.

“omtuki nokkuje annde kiimiyaaku haa NYSC hoytinan golle mabbe nden hokkande nasaraaku kewdi ha ko be huuwata.

 DG wi ardungal hukuumawa ngan wada fodde bawde mabbe ngam yiiki jaggantoobe Lesdi hebi ko haandi ngam boosinki golle mabbe nder Lesdi Naajeeriya.

Non Kadima hooreejo mo hakkilanta shaanu maatootiral ‘e famfamtirki bee annde kiimiyaaku NYSC ,Mrs Christy Uba wi fakat omtuki nokkuure ICT dum hunnde on jee jahargal yeeso sanne.

Sadiq Alfa

Leave A Reply

Your email address will not be published.