Take a fresh look at your lifestyle.
Eid

PAN: mettini dow ko laarani neddaaku bacci

0 416

Kautal saaro’en Lesdi Naajeriya (PAN), mettini bee nyaamu ki neddaaku bacci nder Lesdi Naajeeriya bee non fu woodi diidaangol ko wada musamman dow ko laarani ka nder hitaande 2003.

Hooreejo kawtal ngal PAN, Dr. Edward Alikor on suuditika bee wiiki O faami nder bacci 10 da cced a tawa 4 nder mabbe fu yiidai ‘e yangada wonnere.

Alikor wolwi haala kan keenya haa galluure  Uyo, nder Jihawol Akwa Ibom wakkati o wadanno jawaabu haa lamar hewtuki 53 ko dum fuddi waduki giidal kawtal ngal.

Alikor tefri kubaru’en besda tiinaare haro waitinki ummaatoore ko’e mabbe dowko laarani wonnere bacci nden haandi jihaaji bo tokka ko diidaadi sappi.

Sadiq Alfa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.